Kerkdiensten in coronatijd

Aanmelden om kerkdienst bij te wonen

Fysieke kerkdiensten

Om zoveel mogelijk gemeenteleden een kans te geven om tijdens de coronaperiode een dienst bij te wonen, is er besloten om ’s ochtends om 09.30 uur een dienst te houden in de Poststraatkerk. Bij dit besluit heeft ook meegespeeld dat onze gemeente momenteel vacant is en we niet zoals voorheen over twee predikanten beschikken. We hopen z.s.m. ook weer diensten in De Semsstraatkerk en De Hoeksteen te houden.

Mondkapjes en afstand bewaren

Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt zullen we ook in onze kerkdiensten een mondkapje moeten dragen tijdens het lopen binnen de kerk en wordt u vriendelijk gevraagd de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Na de dienst is er voorlopig geen koffiedrinken!

 

Aanmelden

Aanmelden voor het bezoeken van kerkdiensten kan van maandag tot en met zaterdag 12:00 uur. U geeft aan welke dienst u wilt bijwonen,  met hoeveel personen u komt en ook of daar kinderen van onder de 4 jaar bij zijn.  Wanneer u zich heeft aangemeld, krijgt u een bevestiging van uw aanmelding. Als de limiet bereikt is van het aantal toegestane aanwezigen, sluit de aanmelding automatisch. U moet zich elke week opnieuw aanmelden.
Hier aanmelden.

Geen Internet?

We zijn ons bewust dat niet iedereen toegang heeft tot internet, en dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om internet te gebruiken. Mocht dit voor u gelden, dan kunt u contact opnemen met de Sectiecoördinator van uw sectie. Hij of zij zal u dan aanmelden.

Veiligheid

Natuurlijk geldt: mocht u zich zondagmorgen niet lekker voelen, of gezondheidsklachten hebben: kom dan toch niet naar de dienst ook al hebt u zich aangemeld. 

Geduld

We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer over te schakelen naar de normale situatie van voor de coronacrisis.
Helaas is dit nu nog niet het geval. We hopen dat dit spoedig zal plaatsvinden, maar we stellen veiligheid en de gezondheid van onze kerkgangers voorop. Dus nog even geduld!