Kerkdiensten in coronatijd

Aanmelden om kerkdienst bij te wonen

Fysieke kerkdiensten

Na een lange periode van enkel digitale kerkdiensten heeft de kerkenraad besloten om vanaf 6 september de kerkdiensten weer te hervatten met gemeenteleden, natuurlijk binnen de door het RIVM gestelde richtlijnen. Middels dit bericht willen we u graag informeren over de gang van zaken rondom de kerkdiensten.

Twee diensten

Om zoveel mogelijk gemeenteleden een kans te geven om een dienst bij te wonen, is er besloten om ’s ochtends een dienst te houden in de Poststraatkerk en ’s avonds in de Semsstraatkerk of Hoeksteen. De nieuwe regels laten maximaal 30 bezoekers toe per kerkdienst.  Om tussen de kerkgangers de minimale 1,5 meter afstand te waarborgen, houdt dit in dat niet alle leden of gasten tegelijk naar de kerkdienst kunnen komen. Daarom moet u zich van te voren aanmelden voor het bezoeken van de kerkdienst. 
Daarnaast wordt u geachte tijdens verplaatsingen in het gebouw een mondkapje te dragen.

Aanmelden

Hoe gaat dat in zijn werk? U kunt zich aanmelden via deze website.

Aanmelden voor de volgende zondag kan van maandag tot en met zaterdag 12:00 uur. U geeft aan welke dienst u wilt bijwonen,  met hoeveel personen u komt en ook of daar kinderen van onder de 4 jaar bij zijn. Er is kindernevendienst en oppas aanwezig, maar alleen in de ochtenddienst. Wanneer u zich heeft aangemeld, krijgt u een bevestiging van uw aanmelding. Als de limiet bereikt is van het aantal toegestane aanwezigen, sluit de aanmelding automatisch. U moet zich elke week opnieuw aanmelden.
Hier aanmelden.

Geen Internet?

We zijn ons bewust dat niet iedereen toegang heeft tot internet, en dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om internet te gebruiken. Mocht dit voor u gelden, dan kunt u contact opnemen met de Sectiecoördinator van uw sectie. Hij of zij zal u dan aanmelden.

Veiligheid

Natuurlijk geldt: mocht u zich zondagmorgen niet lekker voelen, of gezondheidsklachten hebben: kom dan toch niet naar de dienst ook al hebt u zich aangemeld. Als u zondag bij de kerk komt, zult u door daarvoor aangestelde mensen naar uw plaats gewezen worden. U kunt geen gebruik maken van de garderobe om uw jas op te hangen, die dient u mee te nemen naar uw zitplaats. In de kerkdiensten zal vooralsnog niet door de gemeente gezongen mogen worden, dat zal gebeuren door de predikant(en) of de zanggroepen die meewerken aan de dienst. De toiletten zijn afgesloten en kunnen alleen in uiterste nood gebruikt worden.

Avondgebeden

Vanaf woensdag 23 september zullen ook de avondgebeden hervat worden. In principe zijn die elke woensdagavond om 19:00 in de Poststraatkerk. Kleine vieringen met stilte, gebed en muziek. Er is ruimte voor maximaal 30 mensen, van te voren aanmelden hoeft niet. Wel vragen we u als u aanwezig bent uw naam te noteren.