Kerkdiensten in coronatijd

Aanmelden om kerkdienst bij te wonen

Fysieke kerkdiensten

Na een lange periode van enkel digitale kerkdiensten heeft de kerkenraad besloten om vanaf 4 juli de kerkdiensten weer te hervatten met gemeenteleden, natuurlijk binnen de door het RIVM gestelde richtlijnen. Vanaf 13 juni mogen er in de Semsstraatkerk 50 en in de Hoeksteen 75 bezoekers. In de Poststraatkerk kunnen 140 kergangers toegelaten worden. Middels deze pagina willen we u graag informeren over de gang van zaken rondom de kerkdiensten.

Twee diensten

Om zoveel mogelijk gemeenteleden een kans te geven om een dienst bij te wonen, is er besloten om ’s ochtends om 09.30 uur een dienst te houden in de Poststraatkerk en om 11.00 uur in de Semsstraatkerk of Hoeksteen.  Om tussen de kerkgangers de minimale 1,5 meter afstand te waarborgen, houdt dit in dat niet alle leden of gasten tegelijk naar de kerkdienst kunnen komen. Daarom dient u zich van te voren aan te melden voor het bezoeken van de kerkdienst.

Aanmelden

Hoe gaat dat in zijn werk? U kunt zich aanmelden via deze website.

Aanmelden voor de volgende zondag kan van maandag tot en met zaterdag 12:00 uur. U geeft aan welke dienst u wilt bijwonen,  met hoeveel personen u komt en ook of daar kinderen van onder de 4 jaar bij zijn.  Wanneer u zich heeft aangemeld, krijgt u een bevestiging van uw aanmelding. Als de limiet bereikt is van het aantal toegestane aanwezigen, sluit de aanmelding automatisch. U moet zich elke week opnieuw aanmelden.
Hier aanmelden.

Geen Internet?

We zijn ons bewust dat niet iedereen toegang heeft tot internet, en dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is om internet te gebruiken. Mocht dit voor u gelden, dan kunt u contact opnemen met de Sectiecoördinator van uw sectie. Hij of zij zal u dan aanmelden.

Veiligheid

Natuurlijk geldt: mocht u zich zondagmorgen niet lekker voelen, of gezondheidsklachten hebben: kom dan toch niet naar de dienst ook al hebt u zich aangemeld. Als u zondag bij de kerk komt, zult u door daarvoor aangestelde mensen naar uw plaats gewezen worden. U kunt geen gebruik maken van de garderobe om uw jas op te hangen, die dient u mee te nemen naar uw zitplaats. In de kerkdiensten zal vooralsnog niet door de gemeente gezongen mogen worden, dat zal gebeuren door de predikant(en) of de zanggroepen die meewerken aan de dienst. De toiletten zijn afgesloten en kunnen alleen in uiterste nood gebruikt worden.

Geduld

We hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer over te schakelen naar de normale situatie van voor de coronacrisis.
Helaas is dit nu nog niet het geval. We hopen dat dit spoedig zal plaatsvinden, maar we stellen veiligheid en de gezondheid van onze kerkgangers voorop. Dus nog even geduld!