Kerstpakketten

door | 27 november 2020 | Belangrijke berichten | 0 Reacties

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Stadskanaal gaat ook dit jaar weer kerkpakketten bezorgen bij gezinnen die iets extra’s heel goed kunnen gebruiken.
In voorgaande jaren werd er gevraagd leuke en lekkere dingen in te leveren bij de diaconie. I.v.m. corona kan dat dit jaar helaas niet. Daarom wordt u gevraagd in plaats daarvan een bedrag over te maken naar de diaconie, zodat zij mooie kerstpakketten kunnen samenstellen.
U kunt uw bijdrage storten op NL 43 RABO 0131 205 943 t.n.v. Diaconie PGS.