Lang leve de subculturen

door | 17 november 2021 | Communicatie | 0 Reacties

Lang leve de subculturen!
Impressies van een interim-predikant

Sinds half september ben ik een dag per week in Stadskanaal actief als interim-predikant. De rol is zowel voor de kerkenraad als voor mij nogal nieuw. In de beginfase bestaat het werk vooral uit inlezen en inwerken door kennismakingsgesprekken. Die gesprekken vonden tot nu toe vooral plaats in de stuurgroep, met een aantal leden ervan afzonderlijk, met enkele andere taakgroep- en kerkenraadsleden, met gemeenteleden ‘op de kritische vleugels’ van de gemeente, met de andere collega’s die in de gemeente actief zijn. Langzaam maar zeker begint zich een beeld te vormen van het stadium waarin de protestantse gemeente Stadskanaal zich bevindt en voor welke uitdagingen de kerkenraad samen met de gemeente nu staat. Ik kijk uit naar gemeentevergaderingen waarin deze ontmoetingen verbreed kunnen worden.

Nu wil ik even ingaan op een woord dat in een van de gesprekken naar boven kwam drijven. Subculturen. Elke kerkgemeenschap heeft die. En in grote gemeenschappen zijn er al gauw heel veel van. Maar in beleidsstukken worden ze zelden benoemd. Of ze worden als lastig ervaren omdat ze een eigen leven leiden. Toch vormen ze een belangrijk element in de samenhang in de gemeente. In zekere zin is elke werkgroep of taakgroep een subcultuur. Maar ook een koor, een gespreksgroep van gemeenteleden die soms al jarenlang bestaat, de vaste koffie-ochtend, een eetgroep, een netwerk van vertrouwde contacten waarin corona-ervaringen en andere zaken gedeeld worden. Zo’n subcultuur is een netwerk waarin je elkaar kent en waarin je gekend wordt en waarin je bezig bent met doelstellingen van het kerkzijn. Niet alle doelstellingen komen er tot hun recht, maar altijd wel méér dan een. Ja, een vaste ‘kerkvriendengroep’ is vaak besloten. Voor de gastvrijheid naar nieuwe mensen toe zijn andere initiatieven nodig. Maar wat gebeurt er allemaal niet als een gespreksgroep ergens aan huis aandacht heeft voor elkaars wel en wee en dan ‘de diepte in’ gaat met een gesprek over een onderwerp of een Bijbelgedeelte?

Kerk is dus niet alleen kerkgebouwen, kerkdiensten, een dominee, een kerkenraad, een bankrekening. Kerk ‘gebeurt’ in allerlei vormen en op allerlei plekken. En nu mijn ‘uitsmijter’: onderling vertrouwen in de gemeente kan groeien als we de verschillende subculturen meer waarderen en niet als een bedreiging zien voor de eenheid en gezamenlijkheid van de gemeente!
Ds. Harmen Jansen, 06 49618985, dshjansen@gmail.com