Nieuwe structuur PKN Stadskanaal

door | 29 december 2019 | Algemeen, Belangrijke berichten

Per 1 januari 2020 verandert de wijkstructuur van de Protestantse Gemeente te Stadskanaal in één nieuwe wijk voor de gehele gemeente.

De kerkenraad geeft vorm aan het beleid voor de gehele Protestantse Gemeente te Stadskanaal. Daarnaast zijn er diverse taakgroepen. Elke taakgroep heeft een vertegenwoordiger in de kerkenraad. De drie wijken rondom De Hoeksteen, Poststraatkerk en Semsstraatkerk gaan op in één gemeente. De drie wijkraden komen daarmee te vervallen.

In oktober 2019 is de kerkenraad akkoord gegaan met het invoeren van een nieuwe structuur.  Doordat de wijken en wijkraden vervallen is er per 1 januari één kerkenraad. 

Naast de kerkenraad is er een verbreed moderamen (kleine kerkenraad). Zij is het dagelijks bestuur en bereid de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen voor.

In de kerkenraad zijn de volgende taakgroepen en colleges vertegenwoordigd:
– pastoraat
– diaconaat
– kerkdiensten
– kerkrentmeesters
– jeugd
– vorming en toerusting
– communicatie