Gebed voor Australië

Gebed voor Australië

Van U is de aarde, God en alles wat daarop leeft. Wij danken U voor deze gave en wij bidden om haar, vanwege het vuur dat verwoestend om zich heen grijpt in Australië. Mensen en dieren komen om, of slaan in paniek op de vlucht. Huizen, holen en nesten worden...

Nieuwe structuur PKN Stadskanaal

Per 1 januari 2020 verandert de wijkstructuur van de Protestantse Gemeente te Stadskanaal in één nieuwe wijk voor de gehele gemeente. De kerkenraad geeft vorm aan het beleid voor de gehele Protestantse Gemeente te Stadskanaal. Daarnaast zijn er diverse taakgroepen....