Proces éénwording/kerk 2030

Proces éénwording/kerk 2030

In de vorige berichtgeving is er verslag gedaan van de kennismaking met ds. Harmen Jansen die  kerkenraad gaat helpen een nieuw beleidsplan voor de komende jaren op te stellen. Dit mede op basis van een inventarisatie waar we staan, wat het verlangen is en welke...
Corona en kerkdiensten

Corona en kerkdiensten

PKN landelijk heeft op 20 september j.l. het advies “geef elkaar de ruimte” gepubliceerd. Zoals tot dusverre steeds volgen wij als PKN Stadskanaal deze adviezen. Formeel vervalt de basisregel verplicht 1,5 meter afstand houden. Hiervoor in de plaats komt het dringend...
Erediensten

Erediensten

De kerkenraad heeft ook besloten voorlopig de zondagse Erediensten alleen in de Poststraatkerk te houden. Hierbij spelen twee afwegingen, te weten: In verband met Corona moet er nog steeds afstand worden gehouden. Dit betekent dat de beschikbare capaciteit nog steeds...
Vacatures/vrijwilligers gevraagd

Vacatures/vrijwilligers gevraagd

De bemensing van de diverse ambten en taakgroepen is erg mager. Er zijn heel veel vacatures welke moeilijk in te vullen zijn. Onze penningmeester Lammert Hulzebos is om persoonlijke redenen gestopt met zijn werkzaamheden. Ook in meerdere taakgroepen zijn veel...