Proces éénwording/kerk 2030

door | 30 september 2021 | Kerkenraad | 0 Reacties

In de vorige berichtgeving is er verslag gedaan van de kennismaking met ds. Harmen Jansen die  kerkenraad gaat helpen een nieuw beleidsplan voor de komende jaren op te stellen. Dit mede op basis van een inventarisatie waar we staan, wat het verlangen is en welke vervolgstappen genomen moeten worden. Nu zijn we al een lange tijd hiermee bezig en we kunnen ons voorstellen dat niet meer geheel helder is welke doelen we voor ogen hadden en welke stappen er al gezet zijn. Het leek de kerkenraad een goed idee om dit proces nog even in het kort samen te vatten. Hier vind u nadere toelichting aangaande de historie van het proces.

Ds. Harmen Jansen stelt zich hier zelf voor. Inmiddels zijn de vakanties (voor de meesten) voorbij en is het proces opgestart. De stuurgroep heeft voor het eerst vergaderd en ds. Jansen is begonnen met inlezen en het bezoeken van de taakgroepen. Dit om zichzelf een beeld te vormen van de huidige situatie. We houden u op de hoogte.