Vacatures/vrijwilligers gevraagd

door | 30 september 2021 | Kerkenraad | 0 Reacties

De bemensing van de diverse ambten en taakgroepen is erg mager. Er zijn heel veel vacatures welke moeilijk in te vullen zijn. Onze penningmeester Lammert Hulzebos is om persoonlijke redenen gestopt met zijn werkzaamheden. Ook in meerdere taakgroepen zijn veel vacatures, het meest nijpend bij de taakgroepen Kerkdiensten, Pastoraat en Jeugd. Voor ons als kerkenraad is het moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. We hebben ook een beetje het gevoel dat we steeds “in dezelfde vijver zitten te vissen”. Hierdoor komt veel werk neer op weinigen. Ik wil dan wederom een dringend beroep op u allen doen ons hierbij te helpen. Bent uzelf of kent u iemand die kan en wil helpen laat het ons a.u.b. weten. U weet vast de kerkenraadsleden wel te vinden maar u mag mij ook altijd benaderen. We zullen het toch samen moeten doen!