Afgelastingen

Afgelastingen

In deze periode van corona worden weer verschillende activiteiten geannuleerd. hieronder vindt u de geannuleerde activiteit(en):                                                     . -11 december kerstwandeling                     . – t.m. eind december alle...
Werken aan verzoening en eenheid

Werken aan verzoening en eenheid

Werken aan verzoening en eenheidImpressies van de interim-predikant Het is eerste adventszondag als ik dit schrijf. Advent gaat over vooruitkijken, verwachtingen blijven bewaren, open staan voor Gods vernieuwing. En voor mij ligt het kersverse bezinningsboekje van de...
Van de taakgroep Pastoraat

Van de taakgroep Pastoraat

We hebben inmiddels geïnventariseerd wat de wensen in de nieuwe opzet pastoraat zijn van de huidige bezoekmedewerkers. De reacties zijn in grote mate positief en daar zijn we heel blij mee. We zijn drukdoende om de nieuwe teams op grond hiervan te “bemensen”. Toch...
Kerst- en nieuwjaarspost actie

Kerst- en nieuwjaarspost actie

De ZWO-commissie verstuurt ook dit jaar graag de kerst- en nieuwjaarspost voor gemeenteleden (alleen binnen Nederland) voor € 0,65 per kaart! U kunt uw kaarten inleveren in de Eendracht op zaterdag 11 december en op zaterdagochtend 18 december tussen 11.00 en 12.00...
Kerstpakketten actie

Kerstpakketten actie

Als taakgroep Diaconie willen wij, net als eerdere jaren, weer kerstpakketten inzamelen voor onze medemens die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De pakketten zullen door de taakgroep Diaconie worden samengesteld, hierbij zullen wij ook kijken voor wie het...