Afgelastingen

Afgelastingen

In deze periode van corona worden weer verschillende activiteiten geannuleerd. hieronder vindt u de geannuleerde activiteit(en):                                                    . – 9 januari grunneger dainst Semsstraatkerk                                     ...
Werken aan verzoening en eenheid

Werken aan verzoening en eenheid

Werken aan verzoening en eenheidImpressies van de interim-predikant Het is eerste adventszondag als ik dit schrijf. Advent gaat over vooruitkijken, verwachtingen blijven bewaren, open staan voor Gods vernieuwing. En voor mij ligt het kersverse bezinningsboekje van de...
Coronamaatregelen aangescherpt

Coronamaatregelen aangescherpt

De kerkenraad heeft met ingang van 17 november 2021 besloten om een aantal maatregelen voor de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten weer aan te scherpen i.v.m. het fors toegenomen aantal besmettingen. In de eerste plaats is de regelgeving van de overheid leidend:...
Stuurgroep

Stuurgroep

In september is er een stuurgroep onder leiding van interim predikant ds. H. Jansen, geformeerd, die zich momenteel bezighoudt met een inventarisatie van waar de Protestantse Gemeente Stadskanaal staat in het kader van de bijna twee jaar geleden ingezette aanpassingen...
Vervolg visitatie

Vervolg visitatie

In oktober heeft er op verzoek een kerkvisitatie plaatsgevonden. De conclusie is dat er bij een deel van de gemeente onrust bestaat over de te volgen koers en de communicatie daarover. De besluiten t.a.v. de te houden erediensten wordt als ad hoc beschouwd, ook al...