Stuurgroep

door | 17 november 2021 | Kerkenraad | 0 Reacties

In september is er een stuurgroep onder leiding van interim predikant ds. H. Jansen, geformeerd, die zich momenteel bezighoudt met een inventarisatie van waar de Protestantse Gemeente Stadskanaal staat in het kader van de bijna twee jaar geleden ingezette aanpassingen in onze organisatie.
In een drietal nog te organiseren gemeenteavonden wordt teruggekeken wat in dit proces goed is gegaan en waar fouten gemaakt zijn, om daarvan te leren.
Naast inventariseren doet de stuurgroep voorstellen aan de kerkenraad om samen met de gemeente vooruit te kijken en een routekaart van het verdere proces te presenteren.
Uiteindelijk moet dit mede leiden tot een nieuw beleidsplan dat medio 2022 klaar zou moeten zijn.
De stuurgroep hecht er waarde aan zoveel als mogelijk duidelijkheid te geven en daarover op een adequate wijze met de gemeente te communiceren.
Data van de gemeenteavonden volgen wanneer de coronaontwikkelingen dat toelaten.