Vervolg visitatie

door | 17 november 2021 | Kerkenraad | 0 Reacties

In oktober heeft er op verzoek een kerkvisitatie plaatsgevonden. De conclusie is dat er bij een deel van de gemeente onrust bestaat over de te volgen koers en de communicatie daarover. De besluiten t.a.v. de te houden erediensten wordt als ad hoc beschouwd, ook al wordt dit mede door de coronaontwikkelingen bepaald.
De visitatiecommissie vindt het een positieve ontwikkeling dat er een stuurgroep onder leiding van een externe interim-predikant is opgestart die het hele proces in kaart brengt waar de gemeente op dit ogenblik staat en welke stappen mogelijk gezet moeten worden.
Om die reden is de visitatie door de visitatoren op ‘on hold’ gezet.