De boventoon van de liefde

door | 15 oktober 2022 | Algemeen, Belangrijke berichten, Geen categorie | 0 Reacties

Zondag 9 oktober is het dan eindelijk zover. De gemeente heeft er meer dan een jaar op gewacht: ds. Hendrik Betting doet intrede in de Protestantse gemeente te Stadskanaal.
De benedenverdieping van de Poststraatkerk loopt langzaam vol. Op de liturgische tafel staat een prachtig bloemstuk in de kleuren rood, dezelfde kleur als de stola van de nieuwe predikant. Rood, een beweging vanuit het hart, als teken van de Geest van God die ons mensen inspireert.

De dienst begint met het opwekkingslied ‘U bent welkom’ gezongen door Combo His Voice, gevolgd door de psalm ‘De stilte zingt u toe o Here’.
Ds. Jan Vaessen begroet en introduceert ds. Betting bij de gemeente en is zichtbaar verheugd dat hij de verbintenis van de nieuwe predikant aan de gemeente mag leiden. Beide predikanten kennen elkaar vanuit hun theologieopleiding in Groningen. Ds. Vaessen memoreert dat beiden niet uit zijn op dogmatische fijnslijperij maar hun gemeente willen dienen.
Na het kyriëgebed en het gezongen lied ‘Zolang wij ademhalen’, waarbij de cantorij de gemeente ondersteunt, wordt overgegaan tot verbintenis aan de gemeente. Bezwaren zijn niet ingediend en de voorzitter van de kerkenraad vertelt kort iets over de beroepingsprocedure. De officiële geloftevragen worden met een krachtig ‘ja’ door ds. Betting beantwoord, waarna de gemeente aangeeft hem in de gemeente op te willen vangen en hoog te houden.

Na het glorielied neemt ds. Betting de dienst over. De kinderen komen naar voren voor de kindernevendienst, maar vertrekken niet voordat ds. Betting aan de hand van een stemvork uitlegt dat hij hoopt samen met hen en de gemeente de juiste toon te treffen voor een fijne samenwerking. Na het zingen en springen van het lied ‘Sta eens even op als je Jezus liefhebt’ gaan de kinderen met het licht van de paaskaars naar hun eigen kinderdienst.

De schriftlezingen voor deze dienst zijn gekozen uit 1 Johannes 4 en uit Marcus 10. Combo His Voice verbindt beide lezingen met het toepasselijke lied ‘Met de kracht van uw liefde’.
In de daaropvolgende uitleg gaat het vooral om openstaan als een kind voor God, geen kinderachtigheid maar een levenshouding zonder verborgen agenda’s.  Jonge kinderen kunnen vergeven en vergeten, hun vertrouwen en ontvankelijkheid worden ons aangereikt. De kerk hoort een plaats te zijn  waarin je het kind in jezelf  tot voltooiing mag brengen. Het is een plaats waar we niet worden afgerekend, maar elkaar het allerbeste gunnen, zoals God ons allemaal het beste gunt. Je mag steeds weer opnieuw beginnen. Een plaats waar liefde de boventoon heeft. Zo hoort de kerk te zijn. Aan deze droom wil de nieuwe predikant heel graag samen met deze gemeente werken.
Na het amen speelt organist De Muinck een prachtige orgelbewerking van de aria  ‘Lobet den Herren, der alles so herrlich regieret’. Als na de gebeden de kinderen van de kinderdienst terugkomen, overhandigen ze ds. Betting een tafelkleed met handafdrukken en hun namen erop,  zodat hij alvast kan oefenen op de namen van de kinderen(!)

De dienst wordt afgesloten met het slotlied ‘In Christus is noch oost noch west’.
Als de gemeente na het gezongen amen weer gaat zitten volgen enkele korte toespraakjes en worden er welkomstcadeaus overhandigd die vooral te maken hebben met het inburgeren op ’t Knoal.
In zaal Eendracht wordt volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om onder het genot van een hapje en een drankje ds. Hendrik Betting en zijn vrouw  Karin de hand te schudden en welkom te heten.  Zij nemen er de tijd voor. De toon is gezet.