Door het vertrek van onze beide predikanten (ds. Dirk Wams per 4 juli 2021 en ds. Bindert de Jong per 23 juli 2021) is er een tijdelijke oplossing gevonden voor het verlenen van (crisis)pastoraat. Dit tot het moment dat we weer een eigen predikant hebben. Ds. Jan Vaessen (tel. 06-22576459, mail: contact@janvaessen.nl) en onze kerkelijk werker J.Louissen (tel. 06-10312036, mail: j.louissen@pknstadskanaal.nl) zijn benaderbaar voor het verlenen van het pastoraat.