Diaconaal consulent armoedebestrijding per 1 november actief

door | 26 oktober 2020 | Algemeen, Belangrijke berichten, Diaconaat | 0 Reacties

Christiaan Dekker is per 1 november benoemd tot diaconaal consulent voor de classis Groningen – Drenthe van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).
De aanstelling geldt voor vijf jaar en is een belangrijke activiteit van het project Diaconaat in de regio. Doel is bestrijding van (generatie) armoede. Dekker ondersteunt de diaconieën van 35 Oost – Groningse kerken en zorgt voor onderlinge afstemming van hun armoedebeleid. Ook legt hij verbinding met maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties. Dekker komt in dienst van de classis. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Kerk in Actie, plaatselijke kerken, landelijke en classicale fondsen. De functie is nieuw in Groningen – Drenthe en betreft een voltijdsbaan.
Christiaan Dekker (42) woont in Onstwedde met vrouw en dochter en is belijdend lid van de PKN. Tijdens de afronding van zijn HBO-opleiding Godsdienst en Pastoraal werk in 2009 begon hij als missionair/ kerkelijk werker in de PKN in Rijnsburg. Daar vervulde hij een sleutelrol in de diaconale samenwerking tussen vijf wijkkerken en hulpverlenende instanties zoals Stichting Present en GGZ-verslavingszorg. Ook hielp hij kerken met visie- en beleidsontwikkeling op missionair en diaconaal vlak. Aanvullend was hij twee jaar consulent voor jeugdwerkbureau LAVA in Gelderland.
Dekker wordt ondersteund door een ervaringsdeskundige die zichzelf aan de armoede heeft ontworsteld en een speciale opleiding volgde om contacten te leggen met de doelgroep

———————————————————————————————————
Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Peter van Vegten, voorzitter stuurgroep, telefoon 0597591977/pcvanvegten@live.nl. Meer informatie over het project vindt u op de website van classis: www.classisgroningendrenthe.nl