Omdat er i.v.m. het coronavirus geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, wordt er elke zondag een digitale diensten vanuit een van onze kerken uitgezonden.
Via kerkomroep.nl kunt u de kerkdienst volgen. Om u niet de mogelijkheid te onthouden uw gave te doneren tijdens de kerkdienst, kunt u   collectegeld storten op de rekening van de diaconie.

De collectes zijn de komende zondagen voor:
Rode kruis t.b.v. Corona
en/of
Voedselbank ZuidOost Groningen.
U kunt een gift overmaken op IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal. o.v.v. een van beide bovenstaande doelen.