Nieuws van de beroepingscommissie

door | 28 april 2022 | Algemeen, Belangrijke berichten | 0 Reacties

We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar de stand van zaken m.b.t het vinden van een vaste predikant en kerkelijk (jeugd) werker voor onze gemeente op dit moment. Is er al uitzicht? Bij deze kunnen we u alvast deelgenoot maken van het blijde nieuws dat we er in geslaagd zijn een nieuwe predikant te vinden. We hebben binnen de beroepingscommissie unaniem positief gereageerd en we hebben vervolgens het vertrouwen van de kerkenraad gekregen. We verwachten dat de voordracht van de predikant (ds H.R. Betting uit Leiden, predikant in Sassenheim) in de gemeentevergadering van 18 mei kan plaatsvinden en nodigen u daarom van harte uit om te komen.

We zijn nog steeds op zoek naar een kerkelijk werker voor jeugd en jonge gezinnen, maar dat is nog weinig succesvol. Inmiddels hebben we goedkeuring van de kerkenraad gekregen om wanneer het niet gaat lukken om een kerkelijk werker te vinden, we een parttime predikant mogen zoeken met sterke affiniteit voor jeugd en jongeren. We willen u vragen om ons te helpen met het vinden van mogelijke kandidaten die aan het profiel voldoen (die u kunt vinden op de website). Namelijk het enthousiasmeren van gezinnen met kinderen voor het evangelie, door kennisoverdracht en het aanbieden van verschillende activiteiten die leiden tot verbinding met elkaar en met God, onze Hemelse Vader. U kunt contact met ons opnemen via beroepingscommissie@pknstadskanaal.nl