Personele situatie nu gemeente vacant is

door | 30 augustus 2021 | Algemeen, Belangrijke berichten | 0 Reacties

Met het emeritaat van ds. Dirk Wams en het vertrek van ds. Bindert de Jong naar Heerenveen is er door de kerkenraad hard gewerkt om de leemte in pastoraat en begeleiding op te vullen. Daartoe is een aantal predikanten tijdelijk benoemd om onze gemeente te ondersteunen in onze vacante periode.

Emeritus predikant Ds. Hans Jonker uit Nieuw Buinen zal, tot een nieuwe predikant beroepen is, het consulentschap van onze gemeente op zich nemen. Daarnaast zal zijn vrouw da. Anneke Wouda zich ontfermen over de catechisaties.
Voor het crisispastoraat is ds. Jan Vaessen uit Gasselte tijdelijk aangesteld. Verder heeft mevr. Jenny Louissen een kleine uitbreiding van haar uren gekregen waarmee de kerkenraad het (crisis)pastoraat heeft veiliggesteld.
Meer informatie over hen vindt u op de pagina predikanten

Ook is de kerkenraad op zoek gegaan naar en interim predikant die kan helpen het gemeentevormingsproces weer vlot te trekken dat in de coronaperiode stil heeft gelegen. Ds. Harmen Jansen is bereid gevonden deze tijdelijke taak op zich te nemen. Een stuurgroep bestaande uit vijf kerkenraadsleden zal het proces samen met ds. Jansen aansturen.
Meer informatie vindt u bij op de pagina proces.