Nieuwe structuur PKN Stadskanaal

Per 1 januari 2020 verandert de wijkstructuur van de Protestantse Gemeente te Stadskanaal in één nieuwe wijk voor de gehele gemeente. De kerkenraad geeft vorm aan het beleid voor de gehele Protestantse Gemeente te Stadskanaal. Daarnaast zijn er diverse taakgroepen....

Jeugdwerker

Jeugdwerker

Door de kerkenraad is een tijdelijke jeugdwerker aangetrokken, dit totdat er een definitieve invulling is verkregen. Zijn naam is Gert Schouten. Hij zal zichzelf binnenkort voorstellen.

Nieuws van de beroepingscommissie

Nieuws van de beroepingscommissie

We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar de stand van zaken m.b.t het vinden van een vaste predikant en kerkelijk (jeugd) werker voor onze gemeente op dit moment. Is er al uitzicht? Bij deze kunnen we u alvast deelgenoot maken van het blijde nieuws dat we er...

Zondag 8 mei, aandacht voor het pastoraat

Zondag 8 mei, aandacht voor het pastoraat

Deze zondag heet de vierde van Pasen. In deze dienst besteden we bijzondere aandacht aan het pastoraat in de gemeente. Hiermee markeren we de overgang van de oude opzet van het bezoekwerk in de gemeente naar een andere organisatie van het werk, onder leiding van de...

Eindexamens 2022

Eindexamens 2022

Veel jonge mensen zijn bezig met de voorbereiding van hun examen. Spannend, we hopen dat jullie gaan slagen. De kerk wil jullie dan graag feliciteren, maar wie zijn er straks allemaal geslaagd? Daarom vragen we hulp: “Omzien naar elkaar”. Ouders, buren, kennissen...

Pasen

Pasen

Paaszondag is er een paasviering in de Poststraatkerk. Aanvang 09.30 uur. Voorganger Drs. K Oosterhuis. U bent van harte welkom!

Data gemeenteavonden

Data gemeenteavonden

De kerkenraad heeft een conceptvoorstel gereed over de toekomst van onze kerk.In een drietal bijeenkomsten van de gemeente wordt een voorgenomen besluit voorgelegd.De gemeentebijeenkomsten zijn gepland op:- maandagavond 7 maart, Poststraatkerk, 19.30 uur,-...

(Crisis) pastoraat

(Crisis) pastoraat

Van 7 maart t/m 18 april is ds. Vaessen afwezig. Het (crises) pastoraat wordt in deze periode waargenomen door ds. D. Wams Tel. nummer: 0599-324326 Emailadres: dirk.wams@gmail.com

Rommelmarkt zaterdag 23 april

Rommelmarkt zaterdag 23 april

Op zaterdagochtend 23 april heeft de ZWO-commissie PKN Stadskanaal een grote rommelmarkt bij de Poststraatkerk georganiseerd. De opbrengst van de rommelmarkt (€ 3360,00) is bestemd voor ZWO project "onderwijs aan werkende kinderen in Bogotá, Colombia".

Het nieuwe normaal van de PGS

Het nieuwe normaal van de PGS

Bijdrage van de interim-predikant Het jaar begon met Desmond Tutu. Op Nieuwjaarsmorgen konden we zijn uitvaartdienst in Kaapstad beluisteren en bekijken. ‘Prophet, Preacher, Prayer’, zo werd hij getypeerd: de zwarte predikant die aartsbisschop werd en over de hele...

Digitale nieuwsbrief

Digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief is een aanvulling op de bestaande communicatiekanalen zoals kerkblad Opweg en de website. Het voordeel is dat er snel en op korte termijn berichtgeving kan plaatsvinden. De lengte, inhoud en de frequentie van verschijnen van de nieuwsbrief kan...