Nieuwe structuur PKN Stadskanaal

Per 1 januari 2020 verandert de wijkstructuur van de Protestantse Gemeente te Stadskanaal in één nieuwe wijk voor de gehele gemeente. De kerkenraad geeft vorm aan het beleid voor de gehele Protestantse Gemeente te Stadskanaal. Daarnaast zijn er diverse taakgroepen....

Langs Stolpersteine Stadskanaal

Langs Stolpersteine Stadskanaal

Op donderdag 25 april 2024 organiseert de activiteitencommissie een fietstocht langs de 12 monumenten in Stadskanaal. Tijdens deze fietstocht geeft mevr. Alie Noorlag  (Comité Joods Oorlogsmonument & Comité Stolpersteine ) uitleg en achtergrondverhalen over de...

Zangdienst 7 april

Zangdienst 7 april

Op zondag 7 april organiseert de taakgroep kerkdiensten een zangdienst voor jonge en oud in de Semsstraatkerk. Om er een aantrekkelijke dienst voor iedereen van te maken kunt u/jij aangeven welke liederen je graag wilt zingen. De kans is dan groot dat het door jou...

Jubileum Solid Women

Jubileum Solid Women

Op 3 februari jl. was het precies 10 jaar geleden dat Solid Women werd opgericht. 10 jaar alweer… waar blijft de tijd?! Als we de foto’s terug bekijken van de afgelopen jaren realiseren we ons wat een leuke en gevarieerde avonden we allemaal met elkaar beleefd hebben....

Vrijwilligersavond 23 april 2024

Vrijwilligersavond 23 april 2024

In onze gemeente zijn veel, erg veel gemeenteleden actief als vrijwilliger. Voor, tijdens en na de kerkdiensten, in het jeugdwerk, in het omzien naar gemeenteleden, in het omzien naar mensen in en buiten ons gezichtsveld die geld en/of goederen ontberen, in het...

Huispaaskaars bestellen

Huispaaskaars bestellen

Net als voorgaande jaren kunnen gemeenteleden een huispaaskaars via de kerk bestellen. Opa 11 en 18 februari liggen er bestellijsten in de hal van de kerk. Als u uw gegevens en uw keuze invult wordt bestelling verzorgd en aan u geleverd Bestellen kan tot uiterlijk 25...

Wereldgebedsdag 1 maart Semsstraatkerk

Wereldgebedsdag 1 maart Semsstraatkerk

Vrijdag 1 maart 2024 gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd Palestina als land voor 2024 gekozen. Vrijdagavond 1 maart wordt in Stadskanaal de Wereldgebedsdag gehouden in de Semsstraatkerk....

Rommelmarkt 20 april 2024

Rommelmarkt 20 april 2024

Op zaterdagochtend 20 april a.s. organiseert de ZWO-commissie van 09.00 – 13.00 uur weer een grote rommelmarkt bij de Poststraatkerk. We hopen dat we veel mooie spullen kunnen verkopen en natuurlijk zal er ook weer een uitgebreide catering aanwezig zijn met heerlijke...

Actie kerkbalans 13 januari van start

Als u dit leest is de actie Kerkbalans volop aan de gang Spannend! Elk jaar weer. Wat zal de opbrengst zijn? Kunnen we doorgaan zoals we dat graag willen met onze kerkelijke activiteiten, met wat ons zo na aan het hart gaat: ons Pastoraat, ons ZWO-project "Maatjes...

Noodhulp Oekraïne

Noodhulp Oekraïne

Via het programma noodhulp helpt Kerk in Actie kinderen in Oekraïne. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp Oekraïne' of doneer online. Hartelijk...