Actie kerkbalans 13 januari van start

Als u dit leest is de actie Kerkbalans volop aan de gang Spannend! Elk jaar weer. Wat zal de opbrengst zijn? Kunnen we doorgaan zoals we dat graag willen met onze kerkelijke activiteiten, met wat ons zo na aan het hart gaat: ons Pastoraat, ons ZWO-project...