Berichten van de kerkenraad

Bijgewerkt 4 december 2021

Jeugdwerkadviseur

Graag wil ik via deze weg mezelf even aan u voorstellen als jeugdwerkadviseur voor tijdelijke ondersteuning aan het jeugdwerk. Mijn naam is Gert Schouten en samen met mijn vrouw en twee dochters...

Lees meer
Jeugdwerker

Jeugdwerker

Door de kerkenraad is een tijdelijke jeugdwerker aangetrokken, dit totdat er een definitieve invulling is verkregen. Zijn naam is Gert Schouten. Hij zal zichzelf binnenkort voorstellen.

Lees meer
Data gemeenteavonden

Data gemeenteavonden

De kerkenraad heeft een conceptvoorstel gereed over de toekomst van onze kerk.In een drietal bijeenkomsten van de gemeente wordt een voorgenomen besluit voorgelegd.De gemeentebijeenkomsten zijn...

Lees meer

Tijd voor kindernevendienst

Op verzoek van de leiding van de kindernevendienst is besloten dat de kinderen in het vervolg eerder uit de dienst gaan, direct na het glorialied. Hierdoor is er meer tijd voor de kindernevendienst.

Lees meer

Op Weg-diensten 2022

De Op Weg-diensten zijn terug van weggeweest. Vanaf 2022 wordt er weer een aantal Op Weg-diensten ingepland. Deze diensten met een bijzonder karakter vinden in de Semsstraatkerk en in De Hoeksteen...

Lees meer
Coronamaatregelen aangescherpt

Coronamaatregelen aangescherpt

De kerkenraad heeft met ingang van 17 november 2021 besloten om een aantal maatregelen voor de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten weer aan te scherpen i.v.m. het fors toegenomen aantal...

Lees meer
Stuurgroep

Stuurgroep

In september is er een stuurgroep onder leiding van interim predikant ds. H. Jansen, geformeerd, die zich momenteel bezighoudt met een inventarisatie van waar de Protestantse Gemeente Stadskanaal...

Lees meer
Vervolg visitatie

Vervolg visitatie

In oktober heeft er op verzoek een kerkvisitatie plaatsgevonden. De conclusie is dat er bij een deel van de gemeente onrust bestaat over de te volgen koers en de communicatie daarover. De besluiten...

Lees meer
Proces éénwording/kerk 2030

Proces éénwording/kerk 2030

In de vorige berichtgeving is er verslag gedaan van de kennismaking met ds. Harmen Jansen die  kerkenraad gaat helpen een nieuw beleidsplan voor de komende jaren op te stellen. Dit mede op basis van...

Lees meer
Erediensten

Erediensten

De kerkenraad heeft ook besloten voorlopig de zondagse Erediensten alleen in de Poststraatkerk te houden. Hierbij spelen twee afwegingen, te weten: In verband met Corona moet er nog steeds afstand...

Lees meer
Vacatures/vrijwilligers gevraagd

Vacatures/vrijwilligers gevraagd

De bemensing van de diverse ambten en taakgroepen is erg mager. Er zijn heel veel vacatures welke moeilijk in te vullen zijn. Onze penningmeester Lammert Hulzebos is om persoonlijke redenen gestopt...

Lees meer