Berichten van de kerkenraad

Berichten uit de kerkenraad september 2021, geplaatst op 28/9/2021

Proces éénwording/kerk 2030

Proces éénwording/kerk 2030

In de vorige berichtgeving is er verslag gedaan van de kennismaking met ds. Harmen Jansen die  kerkenraad gaat helpen een nieuw beleidsplan voor de komende jaren op te stellen. Dit mede op basis van...

Lees meer
Corona en kerkdiensten

Corona en kerkdiensten

PKN landelijk heeft op 20 september j.l. het advies “geef elkaar de ruimte” gepubliceerd. Zoals tot dusverre steeds volgen wij als PKN Stadskanaal deze adviezen. Formeel vervalt de basisregel...

Lees meer
Erediensten

Erediensten

De kerkenraad heeft ook besloten voorlopig de zondagse Erediensten alleen in de Poststraatkerk te houden. Hierbij spelen twee afwegingen, te weten: In verband met Corona moet er nog steeds afstand...

Lees meer
Vacatures/vrijwilligers gevraagd

Vacatures/vrijwilligers gevraagd

De bemensing van de diverse ambten en taakgroepen is erg mager. Er zijn heel veel vacatures welke moeilijk in te vullen zijn. Onze penningmeester Lammert Hulzebos is om persoonlijke redenen gestopt...

Lees meer
Visitatie

Visitatie

Als kerkenraad melden we dat een tweetal gemeenteleden een visitatie hebben aangevraagd. Binnenkort zal een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek voeren met een tweetal visitatoren. Het...

Lees meer