Coronamaatregelen aangescherpt

Coronamaatregelen aangescherpt

De kerkenraad heeft met ingang van 17 november 2021 besloten om een aantal maatregelen voor de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten weer aan te scherpen i.v.m. het fors toegenomen aantal besmettingen. In de eerste plaats is de regelgeving van de overheid leidend:...
Stuurgroep

Stuurgroep

In september is er een stuurgroep onder leiding van interim predikant ds. H. Jansen, geformeerd, die zich momenteel bezighoudt met een inventarisatie van waar de Protestantse Gemeente Stadskanaal staat in het kader van de bijna twee jaar geleden ingezette aanpassingen...
Vervolg visitatie

Vervolg visitatie

In oktober heeft er op verzoek een kerkvisitatie plaatsgevonden. De conclusie is dat er bij een deel van de gemeente onrust bestaat over de te volgen koers en de communicatie daarover. De besluiten t.a.v. de te houden erediensten wordt als ad hoc beschouwd, ook al...
Proces éénwording/kerk 2030

Proces éénwording/kerk 2030

In de vorige berichtgeving is er verslag gedaan van de kennismaking met ds. Harmen Jansen die  kerkenraad gaat helpen een nieuw beleidsplan voor de komende jaren op te stellen. Dit mede op basis van een inventarisatie waar we staan, wat het verlangen is en welke...
Erediensten

Erediensten

De kerkenraad heeft ook besloten voorlopig de zondagse Erediensten alleen in de Poststraatkerk te houden. Hierbij spelen twee afwegingen, te weten: In verband met Corona moet er nog steeds afstand worden gehouden. Dit betekent dat de beschikbare capaciteit nog steeds...
Vacatures/vrijwilligers gevraagd

Vacatures/vrijwilligers gevraagd

De bemensing van de diverse ambten en taakgroepen is erg mager. Er zijn heel veel vacatures welke moeilijk in te vullen zijn. Onze penningmeester Lammert Hulzebos is om persoonlijke redenen gestopt met zijn werkzaamheden. Ook in meerdere taakgroepen zijn veel...